Silná
tradice

Silné stránky
dané historií

Výzvy
zemědělství