Kalkulator e-TWIN

  • WYDAJNE
  • EKOLOGICZNE
  • ERGONOMICZNE

INFORMACJE DOTYCZĄCE BELI

INFORMACJE EKSPLOATACYJNE


WYNIK

POJEDYNCZA WARSTWA FOLII

e-TWIN

RÓŻNICA

Całkowita oszczędność kosztów w sezonie
Koszt owinięcia beli folią
Oszczędność czasu w sezonie